BruksanvisningLevering / FargekoderSikkerhetsdatabladMiljøgebyr dekkHurtigsøk dekkOrdretilbudBatteri gebyrSmøreoljeAlufelgReklamasjonHandelsbetingelserServicepriser

Varekurv:

Du har 0 varer i kurven

Salgsvilkår
.

Denne prislisten annullerer alle tidligere prislister. Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten, uten foregående varsel. Alle ordrer vil bli ekspedert til de på avsendelsestidspunktet gjeldende priser. Vi tar forbehold for feiltrykk i denne prislisten. Alle priser er veiledende utsalgspriser uten mva. og avgifter.

.
.

Betalingsvilkår

.

Er i henhold til avtale. Ved for sen betaling påløper morarenter etter den til enhver tid gjeldende rentesats pr. påbegynte mnd. Mislighold av betalingsforpliktelse gir Nordisk Dekk Import AS rett til å holde tilbake bekreftede, men ikke effektuerte bestillinger. Varer sendt i oppkrav tillegges et oppkravsgebyr.

.
.

Leveringsvilkår

.

Sendinger under kr. 3.000,- belastes med fraktgebyr á kr. 169,- pr. sending.

NDI Norge AS | Lyserenveien 2 | 1820 Spydeberg | Tlf: 69 83 34 10 | Foretaksnr.: NO 948 583 232 MVA